Stöd till personer som vårdar eller stödjer närstående

Proposition 2008/09:82

2008/09:82

2008/09:82

     
     
       
       
     
     
       
       
     
     
     
     
       
       
     
     
     
       
     
     
     
     
     
     
     
   
     
     
     

(2001:453)

   
   
   
   
   

funktionshinder

     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

prioritet.

egna

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

1996/97:264)

former.

     
     
     
   
   
   
   
   
   

annan

märvården.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

behov.

stödjer

   
   
   
   
   
   
   
   

punkter.

hemmiljön.

   
   
   
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

alla

egen

närstående

detta

     

stående.

     

ringens

om

nämnden.

avslutas.

tats.

närstående.

nationell

     

omfattande

år

(2001:453)

digt

(2001:453)

   

funktionshinder.

   
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2009-03-03 Bordläggning: 2009-03-09 Hänvisning: 2009-03-10 Motionstid slutar: 2009-03-24
Förslagspunkter (1)