Studiemedel i en globaliserad värld

Proposition 2012/13:152

Regeringens proposition 2012/13:152

Studiemedel i en globaliserad värld

Prop.

2012/13:152

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 2 maj 2013

Fredrik Reinfeldt

Maria Arnholm

(Utbildningsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen lämnar regeringen förslag och gör bedömningar som syftar till att skapa ett mer enhetligt och effektivt studiemedelssystem för studier utomlands. Benämningen utlandsstudier ska införas i studiestödslagen (1999:1395) för studier utanför Sverige och i studiestödsförordningen (2000:655) bör det klargöras vad som avses med utlandsstudier.

Studielån för utlandsstudier bör lämnas med samma lånebelopp som för studier i Sverige. För att inte begränsa de studerandes val av studieland
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2013-05-13 Bordläggning: 2013-05-13 Hänvisning: 2013-05-14 Motionstid slutar: 2013-05-28

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (1)