Studiemedel utan prövning av äldre studieresultat

Proposition 2012/13:133

Regeringens proposition 2012/13:133

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 21 mars 2013

Fredrik Reinfeldt

Maria Arnholm

(Utbildningsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen lämnas förslag som möjliggör att studiemedel kan lämnas till en studerande trots att han eller hon har bristande äldre studieresultat, om de tidigare studierna har bedrivits för mer än tio år sedan. Förslaget föranleder en ändring i studiestödslagen (1999:1395).

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2013.

1

Prop. 2012/13:133 Innehållsförteckning

2

Prop. 2012/13:133

1 Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i studiestödslagen (1999:1395).

3

Prop.
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2013-03-26 Bordläggning: 2013-03-26 Hänvisning: 2013-03-27 Motionstid slutar: 2013-04-10

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (1)