Svenskt deltagande i Europeiska unionens marina insats utanför Somalias kust

Proposition 2008/09:108

2008/09:108

   
   

evakueringsbehov.

svenska

     
     
     
       
       
       
       
     
       
       
       
       
     
     
     
     
     
     
   

säkerhetsråd.

         
           
   
   
       
   
   
   
       
   
   
   
   
   
   
     
   
   
   
   
   
         
   
   
   
           
   
   
   
   
   
       
   
   
   
   
   
   
   
       
   
   
   
         
   
   

oppositionen.

2008.

fångenskap.

förödande

säkerhetsråd

     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   

operation

Somalias

december

     
     

Somalias

     
     

evakueringsbehov.

traditionellt

     
       
       
       
       
       
       
       
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
     

december

Somalia.

inom

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Tolgfors

Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2009-01-29 Bordläggning: 2009-01-29 Hänvisning: 2009-02-09 Motionstid slutar: 2009-02-13
Förslagspunkter (1)