Svenskt deltagande i Europeiska unionens marina insats (Operation Atalanta)

Proposition 2012/13:66

Regeringens proposition 2012/13:66

Svenskt deltagande i Europeiska unionens

Prop.

marina insats (Operation Atalanta)

2012/13:66

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 31 januari 2013

Fredrik Reinfeldt

Karin Enström

(Utrikesdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Regeringen föreslår att riksdagen medger att regeringen under högst fyra månader 2013 ställer en svensk väpnad styrka bestående av högst 260 personer till förfogande för deltagande i EU:s marina insats (Operation Atalanta), under förutsättning att det även fortsättningsvis finns ett giltigt mandat för styrkan enligt beslut av Förenta nationernas säkerhetsråd. Insatsen kommer särskilt att handla om att skydda FN:s världslivsmedelsprograms (WFP) humanitära
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2013-01-31 Bordläggning: 2013-01-31 Hänvisning: 2013-02-01 Motionstid slutar: 2013-02-15
Förslagspunkter (1)