Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali

Proposition 2015/16:119

Regeringens proposition 2015/16:119

Svenskt deltagande i Förenta nationernas

Prop.

stabiliseringsinsats i Mali

2015/16:119

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 17 mars 2016

Stefan Löfvén

Peter Hultqvist

(Utrikesdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att riksdagen medger att regeringen ställer en svensk väpnad styrka till förfogande för deltagande i Förenta nationernas (FN:s) stabiliseringsinsats i Mali (MINUSMA) till utgången av juni månad 2017, under förutsättning att det även fortsättningsvis finns ett giltigt mandat för styrkan enligt beslut av FN:s säkerhetsråd. FN- insatsens mandat omfattar bland annat säkerhet, stabilitet och skydd av civila, stöd till den politiska dialog-
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2016-03-17 Bordlagd: 2016-03-17 Hänvisad: 2016-03-18 Motionstid slutar: 2016-04-01
Förslagspunkter (1)