Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali

Proposition 2018/19:69

Regeringens proposition 2018/19:69

Svenskt deltagande i Förenta nationernas

Prop.

stabiliseringsinsats i Mali

2018/19:69

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 21 mars 2019

Margot Wallström

Ann Linde (Utrikesdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att riksdagen medger att regeringen ställer en svensk väpnad styrka till förfogande för deltagande i Förenta nationernas (FN) stabiliseringsinsats i Mali (Minusma) till den 30 juni 2020, under förutsättning att det även fortsättningsvis finns ett giltigt mandat för styrkan enligt beslut av FN:s säkerhetsråd. Insatsens mandat omfattar bland annat säkerhet, stabilitet och skydd av civila, stöd till den politiska dialog- och försoningsprocessen,
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2019-04-02 Bordlagd: 2019-04-02 Hänvisad: 2019-04-03 Motionstid slutar: 2019-04-24
Förslagspunkter (1)