Sveriges deltagande i det permanenta strukturerade samarbetet inom Europeiska unionen

Proposition 2017/18:44

Regeringens proposition 2017/18:44

Sveriges deltagande i det permanenta

Prop.

strukturerade samarbetet inom Europeiska

2017/18:44

unionen

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 22 november 2017

Morgan Johansson

Isabella Lövin

(Utrikesdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslår regeringen att riksdagen godkänner att Sverige deltar i det permanenta strukturerade samarbetet inom ramen för Europeiska unionen. Samarbetet är ett led i uppföljningen av EU:s globala strategi och erbjuder ett ramverk för utveckling av militära förmågor.

I propositionen föreslår regeringen även att riksdagen beslutar om förkortad motionstid.

1

Prop. 2017/18:44

Innehållsförteckning

1

Förslag
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2017-11-22 Bordlagd: 2017-11-22 Hänvisad: 2017-11-23 Motionstid slutar: 2017-11-23