Sveriges deltagande i det permanenta strukturerade samarbetet inom Europeiska unionen

Proposition 2017/18:44

Regeringens proposition 2017/18:44

Sveriges deltagande i det permanenta

Prop.

strukturerade samarbetet inom Europeiska

2017/18:44

unionen

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 22 november 2017

Morgan Johansson

Isabella Lövin

(Utrikesdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslår regeringen att riksdagen godkänner att Sverige deltar i det permanenta strukturerade samarbetet inom ramen för Europeiska unionen. Samarbetet är ett led i uppföljningen av EU:s globala strategi och erbjuder ett ramverk för utveckling av militära förmågor.

I propositionen föreslår regeringen även att riksdagen beslutar om förkortad motionstid.

1

Prop. 2017/18:44

Innehållsförteckning

1

Förslag
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2017-11-22 Bordlagd: 2017-11-22 Hänvisad: 2017-11-23 Motionstid slutar: 2017-11-23

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.