Sveriges tillträde till den internationella Eurocontrolkonventionen och den multilaterala överenskommelsen om undervägsavgifter

Proposition 1993/94:104

Regeringens proposition

1993/94:104

Sveriges tillträde till den internationella Eurocontrolkonventionen och den

multilaterala överenskommelsen om undervägsavgifter

Prop.

1993/94:104

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 9 december 1993

Carl Bildt

Alf Svensson

(Kommunikationsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner dels den internationella

Eurocontrolkonventionen om samarbete för luftfartens säkerhet med i Bryssel 1981

vidtagna ändringar, dels den multilaterala överenskommelsen om

undervägsavgifter.

Propositionen innehåller också förslag till den lagstiftning som behövs för

att Sverige skall kunna tillträda
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 1993-12-09 Bordläggning: 1993-12-15 Hänvisning: 1993-12-16 Motionstid slutar: 1994-01-24

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (15)