Tekniska föreskrifter för fartyg på inre vattenvägar

Proposition 2012/13:177

prop 2012/13 177

Regeringens proposition 2012/13:177

Tekniska föreskrifter för fartyg

Prop.

på inre vattenvägar

2012/13:177

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 13 juni 2013

Fredrik Reinfeldt

Catharina
Elmsäter-Svärd

(Näringsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen lämnas förslag till de lagändringar som krävs för att genomföra direktivet 2006/87/EG om tekniska föreskrifter för fartyg i inlandssjöfart.

Genomförandet av direktivet innebär att Sverige börjar tillämpa delar av EU:s regelverk om inlandssjöfart. Inlandssjöfarten har såväl inter- nationellt som inom EU en reglering som är helt separerad från havssjö- farten. Sverige har hittills tillämpat havssjöfartsregler på all fartygstrafik.

De
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2013-06-17 Bordläggning: 2013-06-18 Hänvisning: 2013-06-19 Motionstid slutar: 2013-09-25
Förslagspunkter (1)