Tilläggsbelopp för särskilt stöd till barn och elever

Proposition 2015/16:134

Regeringens proposition 2015/16:134

Tilläggsbelopp för särskilt stöd till barn och

Prop.

elever

2015/16:134

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 10 mars 2016

Stefan Löfven

Gustav Fridolin

(Utbildningsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås ändringar i bestämmelserna i skollagen om bidrag till enskilda huvudmän för förskolor och skolor i form av tilläggsbelopp för särskilt stöd till barn och elever. Genom ändringarna förtydligas att tilläggsbeloppet ska vara individuellt bestämt utifrån barnets eller elevens behov.

Vidare gör regeringen bedömningen att det bör klargöras att ett tilläggsbelopp också kan lämnas för sådana extraordinära stödåtgärder som ett barn eller en elev har behov
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2016-03-14 Bordlagd: 2016-03-15 Hänvisad: 2016-03-16 Motionstid slutar: 2016-03-30
Förslagspunkter (1)