Tilläggsbudget till statsbudgeten 2008

Proposition 2007/08:99

Regeringens proposition 2007/08:99

Tilläggsbudget till statsbudgeten 2008

Regeringens proposition 2007/08:99

Tilläggsbudget till statsbudgeten 2008

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 10 april 2008

Fredrik Reinfeldt

Anders Borg

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Propositionen innehåller förslag till ändrade och nya anvisade anslag för budgetåret 2008.

PROP. 2007/08:99

Innehållsförteckning

1

Förslag till riksdagsbeslut ......................................................................................

9

2

Lagförslag..............................................................................................................

17

2.1

Förslag till lag om ändring i
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2008-04-15 Bordläggning: 2008-04-15 Hänvisning: 2008-04-16 Motionstid slutar: 2008-05-07

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (24)