Tillgång till upphovsrättsligt skyddat material för personer med syn- eller annan läsnedsättning

Proposition 2017/18:241

Regeringens proposition 2017/18:241

Tillgång till upphovsrättsligt skyddat material

Prop.

för personer med syn- eller annan läsnedsättning

2017/18:241

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 12 april 2018

Stefan Löfven

Heléne Fritzon

(Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Regeringen föreslår att personer med syn- eller annan läsnedsättning ska få en bättre tillgång till material som skyddas av upphovsrätt.

Förslagen innebär att det införs en ny inskränkning i upphovsrätten som medför att en person med syn- eller annan läsnedsättning, eller någon som handlar på dennes vägnar, får framställa exemplar av böcker och andra skrifter i ett för honom eller henne tillgängligt format utan att först behöva
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2018-04-17 Bordlagd: 2018-04-17 Hänvisad: 2018-04-18 Motionstid slutar: 2018-05-02
Förslagspunkter (1)