Tydligare mål och kunskapskrav - nya läroplaner för skolan

Proposition 2008/09:87

2008/09:87

ska

     
     
     
       
       
       
       
       
     
       
       
       
       
     
     
       
       
       
     
     
   
       
   
       
       
     

och

     

undervisningsmål.

nivå.

     

all

skilt

mer

skolor.

och

skolans

orienterande

   

visningen.

och

progression.

kritik.

ämnesgrupperna.

uppfyllelse.

ämnesblock.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

terande

     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

struktur.

av

dömning.

för

dömning.

sameskolan.

     

kursplanerna.

till

dokumentet.

samt

skolhuvudmännen.

grundskolans

planerna.

kunskapsprogression.

bildningsanordnaren.

   
   

redas.

bort.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

planer.

resultat.

gymnasieskolan.

Centralorganisation,

punkter.

Liljeroth,

Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2008-12-10 Bordläggning: 2008-12-10 Hänvisning: 2008-12-11 Motionstid slutar: 2009-01-16

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (4)