Ungdomspolitik

Proposition 1993/94:135

Regeringens proposition

1993/94:135

Ungdomspolitik

Prop.

1993/94:135

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 10 mars 1994

Carl Bildt

Inger Davidson

(Civildepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I Sverige finns i dag över en miljon ungdomar i åldern 15-24 år.

Ungdomspolitikens utformning har därför stor betydelse för många enskilda

människor och för samhället i stort. Den långsiktiga utvecklingen i landet beror

i hög grad på vilka framtidsmöjligheter ungdomarna får. Att ge ungdomarna en

framtidstro som bygger på tilltro till den egna förmågan att påverka både sin

egen och samhällets utveckling är en viktig uppgift för den vuxna generationen.

Den snabba utveckling
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 1994-03-15 Bordläggning: 1994-03-15 Hänvisning: 1994-03-16 Motionstid slutar: 1994-03-30
Förslagspunkter (12)