Upphävande av kravet på vårdvalssystem i primärvården

Proposition 2014/15:15

Regeringens proposition 2014/15:15

Upphävande av kravet på vårdvalssystem i

Prop.

primärvården

2014/15:15

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 6 november 2014

Stefan Löfven

Gabriel Wikström

(Socialdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att landstingen inte längre ska vara skyldiga att ha vårdvalssystem inom primärvården. Landstingen får ha vårdvalssystem enligt lagen (2008:962) om valfrihetssystem. Inom vårdvalssystemet ska alla utförare behandlas lika, om det inte finns skäl för något annat. Ersättningen från landstinget till utförare inom vårdvalssystemet ska följa den enskildes val av utförare.

Lagförslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2015.

Propositionen bygger
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2014-11-06 Bordlagd: 2014-11-06 Hänvisad: 2014-11-07 Återtagen: 2014-12-15 Anmälan klar: 2014-12-15
Förslagspunkter (1)