Utökad resegaranti för konsumenter

Proposition 2001/02:138

Regeringens proposition 2001/02:138

Utökad resegaranti för konsumenter

Prop.

2001/02:138

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 14 mars 2002

Göran Persson

Britta Lejon

(Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås vissa ändringar i resegarantilagen (1972:204). Enligt förslaget skall konsumenternas skydd stärkas genom att lagens

tillämpningsområde utvidgas dels till att omfatta resor som består av separata transport- och inkvarteringstjänster som sammantagna uppvisar väsentlig likhet med en paketresa, dels s.k. utbytesverksamhet för skolungdom. Det föreslås också att en resenär i vissa fall skall ha rätt till ersättning ur resegarantin när han eller hon har avbeställt en resa.

Vidare
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2002-03-19 Bordläggning: 2002-03-20 Hänvisning: 2002-03-21 Motionstid slutar: 2002-04-04
Förslagspunkter (1)