Utökade möjligheter för Skatteverket att bekämpa brott

Proposition 2018/19:12

Regeringens proposition 2018/19:12

Utökade möjligheter för Skatteverket

Prop.

att bekämpa brott

2018/19:12

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 7 mars 2019

Stefan Löfven

Magdalena Andersson (Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet ska utvidgas så att den även omfattar brott som har en koppling till användandet av falska eller manipulerade handlingar. Bland de brott som föreslås läggas till i den s.k. brottskatalogen i lagen (1997:1024) om Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet ingår olovlig identitetsanvändning, urkundsförfalskning och osant intygande. För att omfattas av lagen ska gärningen avse uppgift eller handling i ärende hos
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2019-03-12 Bordlagd: 2019-03-12 Hänvisad: 2019-03-13 Motionstid slutar: 2019-03-27
Förslagspunkter (1)