Utvidgad målgrupp för samhällsorientering samt ett kunskapsunderlag och en analys om integrationens tillstånd och utveckling

Proposition 2012/13:63

Regeringens proposition 2012/13:63

Utvidgad målgrupp för samhällsorientering

Prop.

samt ett kunskapsunderlag och en analys

2012/13:63

om integrationens tillstånd och utveckling

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 20 december 2012

Fredrik Reinfeldt

Erik Ullenhag

(Arbetsmarknadsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås en ny lag om samhällsorientering för vissa

nyanlända invandrare. Enligt den ska kommunerna vara skyldiga att

erbjuda samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare som inte

omfattas av målgruppen i lagen (2010:197) om etableringsinsatser för

vissa nyanlända invandrare. Lagen föreslås omfatta främst nyanlända

anhöriginvandrare som har fyllt 18
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2012-12-27 Bordläggning: 2013-01-14 Hänvisning: 2013-01-15 Motionstid slutar: 2013-01-29

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (3)