Utvidgning av reglerna om fiktiv avräkning vid ombildningar av företag

Proposition 2014/15:129

Regeringens proposition 2014/15:129

Utvidgning av reglerna om fiktiv avräkning vid

Prop.

ombildningar av företag

2014/15:129

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 11 juni 2015

Margot Wallström

Per Bolund

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att reglerna om fiktiv avräkning vid fusion, fission, verksamhetsavyttring och partiell fission ändras. Fiktiv avräkning kan i dag ske i två situationer. Den situation som är aktuell här är när tillgångar och förpliktelser som är knutna till ett fast driftställe i ett annat land som är medlem i Europeiska unionen (EU) förs över genom ombildning från ett företag i Sverige till ett företag i ett annat
EU-land.
De ändringar som föreslås
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2015-06-16 Bordlagd: 2015-06-16 Hänvisad: 2015-06-17 Motionstid slutar: 2015-09-23
Förslagspunkter (1)