Vårändringsbudget för 2013

Proposition 2012/13:99

Regeringens proposition 2012/13:99

Vårändringsbudget för 2013

Regeringens proposition 2012/13:99

Vårändringsbudget för 2013

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 11 april 2013

Fredrik Reinfeldt

Anders Borg

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Propositionen innehåller förslag till ändrade anslag m.m. för budgetåret 2013.

PROP. 2012/13:99

Innehållsförteckning

2.2.7Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och

2.2.13Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 11 april 2013

5

PROP. 2012/13:99

Tabellförteckning

6

1

Förslag till riksdagsbeslut

PROP. 2012/13:99

1 Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2013-04-15 Bordläggning: 2013-04-15 Hänvisning: 2013-04-16 Motionstid slutar: 2013-04-30

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (35)