Vårändringsbudget för 2018

Proposition 2017/18:99

Regeringens proposition 2017/18:99

Vårändringsbudget för 2018

Regeringens proposition 2017/18:99

Vårändringsbudget för 2018

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 11 april 2018

Stefan Löfven

Magdalena Andersson

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Propositionen innehåller förslag till ändringar avseende statens inkomster och utgifter för budgetåret 2018.

PROP. 2017/18:99

Innehållsförteckning

Tabellförteckning ...............................................................................................................

7

1

Förslag till riksdagsbeslut .....................................................................................

11

2

Lagförslag...............................................................................................................
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2018-04-16 Bordlagd: 2018-04-16 Hänvisad: 2018-04-17 Motionstid slutar: 2018-05-02
Förslagspunkter (29)