Vårändringsbudget för 2019

Proposition 2018/19:99

Vårändringsbudget för 2019

Regeringens proposition

2018/19:99

Vårändringsbudget för 2019

Regeringens proposition

2018/19:99

Vårändringsbudget för 2019

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 5 april 2019

Stefan Löfven

Per Bolund (Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Propositionen innehåller förslag till ändringar som avser statens inkomster och utgifter för budgetåret 2019 samt förslag till ändrat utgiftstak.

P R O P . 2 0 18 / 1 9: 9 9

Innehållsförteckning

Tabellförteckning ...............................................................................................................

8

1

Förslag till riksdagsbeslut .....................................................................................

11

2

Lagförslag...............................................................................................................

23

2.1

Förslag
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2019-04-10 Bordlagd: 2019-04-10 Hänvisad: 2019-04-11 Motionstid slutar: 2019-04-30
Förslagspunkter (37)