Vårdnadsbidrag

Proposition 1993/94:148

Prop.

1993/94:148Regeringens proposition

1993/94:148

Vårdnadsbidrag

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 17 februari 1994

Carl Bildt

Bengt Westerberg

(Socialdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås en ny lag om vårdnadsbidrag. Enligt lagförslaget skall

vårdnadsbidrag lämnas med 2 000 kronor per månad för barn i åldrarna ett till

tre år som inte har plats i den offentligt finansierade barnomsorgen. För barn

som har sådan plats inom offentligt finansierad barnomsorg som avser högst 15

timmar per vecka föreslås vårdnadsbidraget utgöra 1 350 kronor per barn och

månad och för barn som har plats inom barnomsorgen mer än 15 timmar men
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 1994-02-24 Bordläggning: 1994-02-25 Hänvisning: 1994-03-01 Motionstid slutar: 1994-03-17
Förslagspunkter (18)
Följdmotioner (18)