Verkställbarhet av beslut om bygglov, rivningslov och marklov

Proposition 2017/18:240

Regeringens proposition 2017/18:240

Verkställbarhet av beslut om bygglov,

Prop.

rivningslov och marklov

2017/18:240

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 12 april 2018

Stefan Löfven

Peter Eriksson

(Näringsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Beslut om att ge bygglov, rivningslov och marklov får enligt praxis verkställas innan beslutet har fått laga kraft. Av den nya förvaltningslagen, som träder i kraft den 1 juli 2018, följer att beslut enligt huvudregeln inte är verkställbara förrän de har fått laga kraft. Om det inte införs en bestämmelse om verkställbarhet i plan- och bygglagen från och med den 1 juli 2018, kommer förvaltningslagens regel om verkställbarhet att gälla för beslut om att ge bygglov, rivningslov
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2018-04-12 Bordlagd: 2018-04-12 Hänvisad: 2018-04-13 Motionstid slutar: 2018-04-27
Förslagspunkter (1)