Vildsvin och viltskador

Proposition 2015/16:199

Regeringens proposition 2015/16:199

Vildsvin och viltskador

Prop.

2015/16:199

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 14 juli 2016

Morgan Johansson

Sven-Erik
Bucht

(Näringsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I denna proposition föreslås att det i jaktlagen förs in ett bemyndigande för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om förbud mot eller villkor för utfodring av vilt som inte hålls i hägn. Den myndighet som regeringen bestämmer får i enskilda fall besluta om undantag från ett sådant förbud. Tillsyn över att föreskrifter och beslut om utfodring av vilt följs utövas av länsstyrelserna, som också får besluta de förelägganden och förbud som behövs för tillsynen och
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2016-07-19 Bordlagd: 2016-08-25 Hänvisad: 2016-09-01 Motionstid slutar: 2016-09-28
Förslagspunkter (1)