Vissa frågor om behörighet för personal i hälso- och sjukvården och socialtjänsten

Proposition 2012/13:175

prop 2012/13 175

Regeringens proposition 2012/13:175

Vissa frågor om behörighet för personal i

Prop.

hälso- och sjukvården och socialtjänsten

2012/13:175

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 5 juni 2013

Fredrik Reinfeldt

Göran Hägglund

(Socialdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås ändringar i några lagar som rör behörighet för personal dels i hälso- och sjukvården, dels i socialtjänsten.

Fysioterapeut föreslås bli ny benämning för yrket sjukgymnast och skyddad yrkestitel enligt patientsäkerhetslagen (2010:659). Sjukgymnast föreslås förbli skyddad yrkestitel. Regeringen föreslår inte några andra ändringar i bestämmelserna om legitimation eller annan behörighet på hälso- och sjukvårdens
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2013-06-12 Bordläggning: 2013-06-12 Hänvisning: 2013-06-13 Motionstid slutar: 2013-09-25
Förslagspunkter (10)