Vissa internationella adoptionsfrågor

Proposition 2008/09:109

2008/09:109

   
   

kvenser.

     
     
       
       
     
     
     
   
     
     
   
     
     
     
     
     
     
   
     
   
     
 
     
   
     
 
     
     
   
     
   
   
   
     
förutsättning
     

internationell

   

att

verksamhet,
främsta
adoptionsverksamheten.

nationell

landet.

   
   
   

bilaga

förmedling

internationella

barn.

ling

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
     
   
   
   
   
   
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   
   
   
   
   
   
   
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   
   
   
   
     
   
   
   

memorian.

tillräcklig.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

samhet.

adoptionssammanslutningen.

manslutningarna.

     
     
   
   
   
   
   
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

svenska

     

allmänna.

tionsförmedling

arna.

meningen.

punkten

stycket.

adoptionssammanslutningar.

(Ds

adoptionsförmedling

beviljas.

adoptionsförmedling

   

heten.

är

att

tionella

är

att

landet.
verksamheten.
   
   
     
     
     

landet.

nationella

internationell

   

heten.

   
   
   
   
   
   
   
   

nationell

landet.

           
       
       
           
   
         
   
   
   
         
     
   
         
   
       
   
       
     

adoptionsverksamheten.

   

adoptionsfrågor

Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2009-01-27 Bordläggning: 2009-01-28 Hänvisning: 2009-01-29 Motionstid slutar: 2009-02-12
Förslagspunkter (1)