Vissa punktskattefrågor, m.m.

Proposition 2001/02:29

Regeringens proposition 2001/02:29

Vissa punktskattefrågor, m.m.

Prop.

2001/02:29

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 11 oktober 2001

Göran Persson

Bosse Ringholm

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att förseningsavgiften i skattebetalningslagen skall vara 500 kr i stället för 1 000 kr. Förseningsavgiften skall dock i fortsättningen även vara 1 000 kr i fall den deklarationsskyldige inte följt ett föreläggande om att deklarera eller tidigare har låtit bli att lämna deklaration. Detsamma gäller om förseningen avser en periodisk sammanställning.

Vidare föreslås ett undantag från huvudregeln i provianteringslagen att vid
EU-intern
trafik skall proviantering ske med gemenskapsvaror.
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2001-10-11 Bordläggning: 2001-10-11 Hänvisning: 2001-10-16 Motionstid slutar: 2001-10-26
Förslagspunkter (1)