Vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa

Proposition 2012/13:163

Regeringens proposition 2012/13:163

Vissa register för forskning om vad arv och

Prop.

miljö betyder för människors hälsa

2012/13:163

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 23 maj 2013

Fredrik Reinfeldt

Maria Arnholm

(Utbildningsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås en ny lag om vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa. Förslaget innebär att det införs ett tydligt rättsligt stöd för statliga universitet och högskolor att med den enskildes uttryckliga samtycke behandla personuppgifter i syfte att skapa underlag för olika forskningsprojekt om vad arv och miljö betyder för uppkomsten och utvecklingen av olika typer av sjukdomar och för människors
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2013-05-24 Bordläggning: 2013-05-24 Hänvisning: 2013-05-28 Motionstid slutar: 2013-06-10
Förslagspunkter (2)