Vissa socialförsäkringsfrågor, m.m.

Proposition 1993/94:220

Prop.

1993/94:220Regeringens proposition

1993/94:220

Vissa socialförsäkringsfrågor, m.m.

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 24 mars 1994

Carl Bildt

Bo Könberg

(Socialdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att vid bestämmande av underlag för

socialavgifter och

särskild löneskatt skall bortses från ersättningar för arbetsskada

som i vissa

fall utbetalas på grund av ansvarighetsförsäkring som åtnjuts enligt

grunder som

fastställts i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens

huvudorganisationer.

På föräldraförsäkringens område läggs förslag om begränsning av

rätt till

föräldrapenning under arbetsfri tid och ändring
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 1994-03-31 Bordläggning: 1994-03-31 Hänvisning: 1994-04-11 Motionstid slutar: 1994-04-19

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (21)
Följdmotioner (10)