Vissa socialförsäkringsfrågor

Proposition 2017/18:10

Regeringens proposition 2017/18:10

Vissa socialförsäkringsfrågor

Prop.

2017/18:10

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 14 september 2017

Stefan Löfven

Annika Strandhäll

(Socialdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att tre fjärdedels förmånsnivå införs för närståendepenning, samt att en arbetstagare ska ha rätt till förkortning av arbetstiden till en fjärdedel under tid då han eller hon uppbär tre fjärdedels närståendepenning. I propositionen föreslås även att tid med mindre än hel närståendepenning ska räknas som överhoppningsbar vid bestämmandet av ramtiden i arbetslöshetsförsäkringen.

I propositionen föreslås också att reglerna för överföring av premiepensionsrätt förenklas genom
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2017-09-18 Bordlagd: 2017-09-19 Hänvisad: 2017-09-20 Motionstid slutar: 2017-10-04
Förslagspunkter (6)