Vissa ytterligare ändringar av placeringsreglerna för Första-Fjärde AP-fonderna

Proposition 2019/20:57

Regeringens proposition 2019/20:57

Vissa ytterligare ändringar av placeringsreglerna Prop.

för
Första–Fjärde

AP-fonderna

2019/20:57

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 11 december 2019

Stefan Löfven

Per Bolund (Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås vissa ytterligare ändringar av placeringsreglerna för
Första–Fjärde

AP-fonderna.
Det föreslås att det ska tydliggöras att
Första–Fjärde

AP-fonderna
får göra saminvesteringar i onoterade företag genom onoterade riskkapitalföretag och att
AP-fonderna
inte får ta på sig det operativa företagsledningsansvaret i dessa riskkapitalföretag. Det föreslås även att röstandelsbegränsningen höjs från nuvarande 30 procent till

35
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Propositionen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2019-12-17 Bordlagd: 2019-12-17 Hänvisad: 2019-12-18 Motionstid slutar: 2020-01-17

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (2)