1890. Första Kammaren. N o 2

Riksdagens protokoll 1890:2

Första kammaren
RIKSDAGENS PROTOKOLL

1890. Första Kammaren. N o 2.

Onsdagen den 22 januari.

Kammaren sammanträdde kl. 10 f. m., ock

leddes af herr vice talmannen.

Herr Pehrsson anmälde, att han infunnit sig vid riksdagen.

Företogs val af tio ledamöter i konstitutionsutskottet; och befunnos,

efter valförrättningens slut, dertill hafva blifvit utsedde:

Herr Alin ..................................................... med 113 röster

» Pehrn ................................................... » 113 »

Friherre von Essen, Reinhold.............................. » 112 »

Herr von Stroldrch .......................................... » 112 »

» von Post ................................................ » 111 »

» Bergius...................................................
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida