1891. Andra Kammaren. N:o 51

Riksdagens protokoll 1891:51

Andra kammaren
RIKSDAGENS PROTOKOLL

1891. Andra Kammaren. N:o 51.

Lördagen den 9 maj.

Kl. 11 f. m.

§ I
Justerades

protokollet för den 2 innevarande maj.

§ 2.

Sedan Riksdagens båda kamrar godkänt de uti bevillningsutskottets

memorial n:o 17 föreslagna voteringspropositioner rörande två frågor,

deri kamrarne fattat stridiga beslut, och denna dag blifvit bestämd

för omröstning öfver de olika besluten, så företogos nu dessa omröstningar

enligt nedanintagna voteringspropositioner i följande ordning,

nemligen:

lista omröstningen

(enligt bevillningsutskottets memorial n:o 17, punkt. 1). ,

Den, som, i likhet med Andra Kammaren, vill, att nu gällande

tull å fartyg och båtar, med tillbehör, af jern äfvensom ångfartyg af

trä skall afskaffas, röstar

Ja;

Dep,
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida