1895. Första Kammaren. N:o 22

Riksdagens protokoll 1895:22

Första kammaren
RIKSDAGENS PROTOKOLL

1895. Första Kammaren. N:o 22.

Lördagen den 20 april.

Kammaren sammanträdde kl. 11 f. m.

Upplästes följande till kammaren inkomna handling:

Protokoll, hållet inför statsrådet och chefen för kongl.

justitiedepartementet den 19 april 1895.

Förutvarande statsministern herr friherre Johan Gustaf Nils Samuel

Åkerhielm till Margretelund hade aflemuat fullmagt, utvisande att han

vid riksdagsmannaval, som af Stockhoms läns landsting blifvit den 18

innevarande april förrättadt, blifvit utsedd till ledamot af Riksdagens

Första Kammare för en tid af nio år från nämnda dag; och sedan

berörda fullmagt funnits vara i föreskrifven form utfärdad samt vidare

granskats af vederbörande fullmägtige i riksbanken och riksgäldskontoret,

utan
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida