Riksdagens snabbprotokoll 1992/93:67 Onsdagen den 24 februari

Riksdagens protokoll 1992/93:67

Riksdagens snabbprotokoll

Protokoll 1992/93:67

Onsdagen den 24 februari

Kl. 9.00

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 18 februari.

2 § Hänvisning av ärenden till utskott

Föredrogs och hänvisades

Propositionerna

1992/93:115 till bostadsutskottet

1992/93:137 till lagutskottet

1992/93:166 till skatteutskottet

1992/93:170

Avsnitt 1 Inledning till utbildningsutskottet

Avsnitt 2 Justitiedepartementet till justitieutskottet

Avsnitt 3 Utrikesdepartementet till
utrikesutskottet

Avsnitt 4 Försvarsdepartementet till
försvarsutskottet

Avsnitt 5 Socialdepartementet till socialutskottet

Avsnitt 6 Kommunikationsdepartementet till
trafikutskottet

Avsnitt 7 Finansdepartementet till finansutskottet

Avsnitt 8 Utbildningsdepartementet
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.