Riksdagens snabbprotokoll 1992/93:88 Torsdagen den 1 april

Riksdagens protokoll 1992/93:88

Riksdagens snabbprotokoll

Protokoll 1992/93:88

Torsdagen den 1 april

Kl. 12.00

1 § Meddelande om arbetsplenum den 2
april

Anf. 1 TALMANNEN:

I morgon, fredagen den 2 april kl. 09.00, anordnas
arbetsplenum för behandling av

dels arbetsmarknadsutskottets betänkande
1992/93:AU19 Arbetsmarknadspolitiken (förnyad
behandling),

dels EES-utskottets betänkande 1992/93:EU2
Provisorisk tillämpning av bilateral
jordbruksöverenskommelse mellan Sverige och
EG.

De aviserade interpellationsdebatterna har
inställts.

2 § Avsägelse

Talmannen meddelade att Eva Zetterberg (v)
avsagt sig uppdraget att vara suppleant i
bostadsutskottet.

Kammaren biföll denna avsägelse.

3 § Anmälan om kompletteringsval till
bostadsutskottet

Talmannen meddelade att Vänsterpartiets
riksdagsgrupp
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida