Riksdagens snabbprotokoll 1992/93:89 Fredagen den 2 april

Riksdagens protokoll 1992/93:89

Riksdagens snabbprotokoll

Protokoll 1992/93:89

Fredagen den 2 april

Kl. 9.00

1 § Avsägelse

Talmannen meddelade att Ingvar Svensson (kds)
avsagt sig uppdraget att vara suppleant i
finansutskottet.

Kammaren biföll denna avsägelse.

2 § Anmälan om kompletteringsval till
finansutskottet

Talmannen meddelade att Kristdemokraternas
riksdagsgrupp på grund av uppkommen vakans
anmält Rose-Marie Frebran som suppleant i
finansutskottet efter Ingvar Svensson.

Talmannen förklarade vald till

suppleant i finansutskottet

Rose-Marie Frebran (kds)

3 § Ledighet

Talmannen meddelade att Ulla Tillander (c) ansökt
om fortsatt sjukledighet under tiden den 3 -- 30
april.

Kammaren biföll denna ansökan.

Talmannen anmälde att Anna Corshammar-
Bojerud (c) skulle
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida