Riksdagens snabbprotokoll 1992/93:102 Torsdagen den 29 april

Riksdagens protokoll 1992/93:102

Riksdagens snabbprotokoll

Protokoll 1992/93:102

Torsdagen den 29 april

Kl. 12.00

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 23 april.

Anf. 1 ANDRE VICE TALMANNEN:

Föredragningslistan i övrigt inleds med en särskilt
anordnad debatt om kriget i Bosnien. Jag föreslår
att för denna debatt skall följande regler gälla.

I debatten deltar en företrädare för varje parti.
Utrikesministern, som därvid respresenterar
Moderaterna, har rätt till tre inlägg om 12, 6 resp.
3 minuter. Övriga deltagare har rätt till vardera tre
inlägg om 8 minuter och två gånger 3 minuter.

Kammaren biföll de föreslagna debattreglerna.

2 § Särskild debatt om kriget i Bosnien

Anf. 2 LARS LEIJONBORG (fp):

Herr talman! Än en gång rasar ett öppet krig i
Europa: hundratusentals
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida