Riksdagens snabbprotokoll 1992/93:120 Onsdagen den 2 juni

Riksdagens protokoll 1992/93:120

Riksdagens snabbprotokoll

Protokoll 1992/93:120

Onsdagen den 2 juni

Kl. 9.00

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 26 maj.

2 § Förnyad bordläggning

Föredrogs med bordlades åter

Konstitutionsutskottets betänkanden
1992/93:KU32, KU38 och KU39

Justitieutskottets betänkade 1992/93:JuU30

Lagutskottets betänkanden 1992/93:LU48 och
LU49

Utrikesutskottets betänkande 1992/93:UU31

Försvarsutskottets betänkanden 1992/93:FöU10,
FöU12 och FöU13

Socialförsäkringsutskottets betänkanden
1992/93:SfU15 och SfU18

Socialutskottets betänkande 1992/93:SoU25

Kulturutskottets betänkande 1992/93:KrU29

Utbildningsutskottets betänkanden
1992/93:UbU13, UbU15, UbU16, UbU19 och
UbU22

Trafikutskottets betänkande 1992/93:TU34

Jordbruksutskottets
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida