Riksdagens snabbprotokoll 1993/94:68 Onsdagen den 2 mars

Riksdagens protokoll 1993/94:68

Riksdagens snabbprotokoll

Protokoll 1993/94:68

Onsdagen den 2 mars

Kl. 9.00

1 § Information om avtalet med EU

Anf. 1 TALMANNEN:

Det blir nu information om avtalet med EU.

Informationen inleds av statsminister Carl Bildt.

Därefter kommer partiledarna eller andra ledande
företrädare för övriga partier att få ordet för
deklarationer om cirka fem minuter.
Partiföreträdarna talar i storleksordning med
början av Ingvar Carlsson.

Sedan kommer statsrådet Ulf Dinkelspiel att lämna
kompletterande information.

Ledamöterna får därefter tillfälle att ställa frågor
till statsministern och statsrådet Ulf Dinkelspiel
enligt de regler som gäller för informationsstund
med regeringen.

Anf. 2 Statsminister CARL BILDT (m):

Fru talman! Det är med den allra största
tillfredsställelse
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida