Riksdagens snabbprotokoll 1993/94:73 Onsdagen den 16 mars

Riksdagens protokoll 1993/94:73

Riksdagens snabbprotokoll

Protokoll 1993/94:73

Onsdagen den 16 mars

Kl. 9.00

1 § Meddelande om ändring i kammarens
sammanträdesplan

Förste vice talmannen meddelade att det
sammanträde som i kammarens sammanträdesplan
utsatts till torsdagen den 24 mars kl. 12.00 för
interpellationssvar ändrats till
bordläggningsplenum kl. 14.00.

2 § Hänvisning av ärenden till utskott

Föredrogs och hänvisades

Propositionerna

1993/94:135 till kulturutskottet

1993/94:236 till jordbruksutskottet

Redogörelse

1993/94:RR6 till utbildningsutskottet

Motionerna

1993/94:N17--N26 till näringsutskottet

3 § Förnyad bordläggning

Föredrogs men bordlades åter

Socialförsäkringsutskottets betänkande

1993/94:SfU11

4 § Beslut rörande utskottsbetänkanden som
slutdebatterats
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida