Riksdagens snabbprotokoll 1993/94:74 Torsdagen den 17 mars

Riksdagens protokoll 1993/94:74

Riksdagens snabbprotokoll

Protokoll 1993/94:74

Torsdagen den 17 mars

Kl. 12.00--15.42

1 § Meddelande om anmälan till deltagande i
debatter måndagen den 28 mars

Anf. 1 FÖRSTE VICE TALMANNEN:

Anmälan till deltagande i kammarens debatter
måndagen den 28 mars bör göras till
kammarkansliet senast fredagen den 25 mars kl. 11.
Talarlista till måndagen kan då presenteras i
Kammarinformation, KI, på eftermiddagen
fredagen den 25 mars.

2 § Hänvisning av ärenden till utskott

Föredrogs och hänvisades

Propositionerna

1993/94:165 till konstitutionsutskottet

1993/94:184 till justitieutskottet

1993/94:223 till trafikutskottet

Motionerna

1993/94:Bo16--Bo19 till bostadsutskottet

1993/94:Sf30 till socialförsäkringsutskottet

3 § Beslut rörande utskottsbetänkanden
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida