Riksdagens snabbprotokoll 1993/94:98 Torsdagen den 28 april

Riksdagens protokoll 1993/94:98

Riksdagens snabbprotokoll

Protokoll 1993/94:98

Torsdagen den 28 april

Kl. 12.00

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 22 april.

2 § Meddelande om arbetsplenum fredagen den
29 april

Andre vice talmannen meddelade att fredagen den
29 april skulle beslut fattas endast i eventuellt
återstående ärenden från dagens sammanträde och
i utrikesutskottets ärende om säkerhetspolitiska
frågor. Övriga voteringar skulle äga rum onsdagen
den 4 maj.

3 § Hänvisning av ärenden till utskott

Föredrogs och hänvisades

Proposition

1993/94:216 till näringsutskottet

Motionerna

1993/94:So64--So66 till socialutskottet

1993/94:Kr4--Kr13 till kulturutskottet

1993/94:So60--So63 till socialutskottet

1993/94:Sf45 och Sf46 till socialförsäkringsutskottet

1993/94:Ub88
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.