Riksdagens snabbprotokoll 1993/94:99 Fredagen den 29 april

Riksdagens protokoll 1993/94:99

Riksdagens snabbprotokoll

Protokoll 1993/94:99

Fredagen den 29 april

Kl. 9.00

1 § Hänvisning av ärenden till utskott och
beslut om förkortad motionstid

Föredrogs och hänvisades

Förslag

1993/94:RFK3 Förvaltningskontorets förslag om
Nordiska rådets svenska delegation till
konstitutionsutskottet

Riksdagens förvaltningskontor hade föreslagit att
riksdagen skulle besluta att motionstiden för denna
skrivelse förkortades till sju dagar.

Kammaren beslöt förkorta motionstiden till att
utgå torsdagen den 5 maj.

Motionerna

1993/94:N35--N40 till näringsutskottet

1993/94:Fi23--Fi29 till finansutskottet

2 § Beslut rörande utskottsbetänkanden som
slutdebatterats den 29 april

TU25 Kommunikationsforskning

Kammaren biföll utskottets hemställan.

TU26
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.