Riksdagens snabbprotokoll 1993/94:103 Torsdagen den 5 maj

Riksdagens protokoll 1993/94:103

Riksdagens snabbprotokoll

Protokoll 1993/94:103

Torsdagen den 5 maj

Kl. 12.00

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 29 april.

2 § Hänvisning av ärenden till utskott

Föredrogs och hänvisades

Motionerna

1993/94:Sk45--Sk52 till skatteutskottet

3 § Beslut rörande utskottsbetänkanden som
slutdebatterats den 4 maj

SkU34 Indirekta skatter

Mom. 2 (internationellt samarbete)

1. utskottet

2. men. i motsvarande del (v)

Votering:

282 för utskottet

13 för men.

1 avstod

53 frånvarande

Kammaren biföll utskottets hemställan.

Partivis fördelning av rösterna:

För utskottet:

117 s, 70 m, 27 fp, 26 c, 20 kds, 21 nyd, 1 -

För men.:

11 v, 2 -

Avstod:

1 c

Frånvarande:

21 s, 10 m, 6 fp, 4 c, 6 kds,
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida