Riksdagens snabbprotokoll 1993/94:107 Torsdagen den 19 maj

Riksdagens protokoll 1993/94:107

Riksdagens snabbprotokoll

Protokoll 1993/94:107

Torsdagen den 19 maj

Kl. 12.00

1 § Hänvisning av ärenden till utskott

Föredrogs och hänvisades

Motionerna

1993/94:Sf52 -- Sf58 till socialförsäkringsutskottet

2 § Beslut rörande utskottsbetänkanden som
slutdebatterats den 18 maj

KU44 Valperiodens längd och vissa andra
grundlagsfrågor (förnyad behandling)

Mom. 3 (övergång till republik)

1. utskottet

2. men. i motsvarande del (v)

Votering:

281 för utskottet

19 för men.

6 avstod

43 frånvarande

Kammaren biföll utskottets hemställan.

Partivis fördelning av rösterna:

För utskottet:

112 s, 73 m, 27 fp, 26 c, 22 kds, 20 nyd, 1 -

För men.:

5 s, 12 v, 2 -

Avstod:

5 s, 1 fp

Frånvarande:

16 s, 7 m, 5 fp, 5 c, 4 kds,
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida