Riksdagens snabbprotokoll 1993/94:120 Onsdagen den 8 juni

Riksdagens protokoll 1993/94:120

Riksdagens snabbprotokoll

Protokoll 1993/94:120

Onsdagen den 8 juni

Kl. 9.00

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 2 juni.

2 § Avsägelse

Talmannen meddelade att Ian Wachtmeister (nyd)
anhållit om att fr.o.m. den 11 juni bli entledigad
från uppdraget som ledamot av riksdagen.

Kammaren biföll denna avsägelse.

3 § Anmälan om ny ordförande i
utrikesutskottet

Talmannen meddelade att utrikesutskottet den 7
juni utsett Karl-Göran Biörsmark (fp) till ny
ordförande efter Daniel Tarschys.

4 § Meddelande om kompletteringsval till vissa
utskott, m.m.

Talmannen meddelade att på grund av
uppkommande vakanser hade

dels Folkpartiet liberalernas riksdagsgrupp fr.o.m.
den 20 juni anmält Håkan Holmberg som ledamot
i utrikesutskottet
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida