Riksdagens snabbprotokoll 1994/95:108 Torsdagen den 18 maj

Riksdagens protokoll 1994/95:108

Riksdagens snabbprotokoll

Protokoll 1994/95:108

Torsdagen den 18 maj

Kl. 12.00 17.55

19.00 - 22.58

Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor

---------------------------------------------------------------------

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 12 maj.

2 § Förnyad bordläggning

Föredrogs men bordlades åter
Finansutskottets betänkande 1994/95:FiU24
Trafikutskottets betänkande 1994/95:TU26
Meddelande om samlad votering

Talmannen meddelade att utbildningsutskottets
betänkanden UbU15, UbU12 och UbU13 samt trafi-
kutskottets betänkanden TU23 och TU24 skulle avgö-
ras i ett sammanhang.

3 § Anslag till högre utbildning och forskning,
m.m.

Föredrogs
Utbildningsutskottets betänkande 1994/95:UbU15
Anslag till
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.